Колкото полезни са вибро генераторите, толкова важни са и устройствата за гасене на вибрациите. Правилно подбраните устройства гарантират дълъг пробег и сигурност на машините.
Предлагаме ви устройства за виброгасене на Rosta Швейцария.

TYP-HS-THUMB Устройства за осцилаторно движение и виброгасене.
Каталог.

Rosta hanged suspensions Устройства за окачен монтаж

Каталог

Rubber susp Гумени суспенсори.
Каталог

Natqg Устройства за натяг на ремъци и вериги.
Каталог

Motorbase Вибро рами за мотори.
Каталог

Vibroosnova Вибро бази общо предназначение.
Каталог