Тук можете да намерите Неръждаеми и Месингови,  плетени и точковани мрежи с квадратен отвор, както и финно тъкани метални филтрувални тъкани.

t_n.mreji

Каталог мрежи с квадратен отвор.

Основното приложение е за пресяване на насипни продукти и относително грубо филтруване на течности и газове

download

Каталог филтрувални неръждаеми тъкани ” Репс” .

Основното приложение е за финно филтруване на течности, най-често като подложна тъкан за “прекоут” филтри работещи с допълнителен филтрувален агент – кизелгур, перлит, целулоза и други.

Перфорирани ламарини с кръгли, квадратни и издължени отвори.

Perf lamarina slots

Черни и неръждаеми ламарини с кръгли отвори.

Round holes mild steel Round holes SS  

Черни и неръждаеми ламарини с квадратни отвори.

Square hole MS SS

Черна и неръждаема ламарина с издължени отвори.

Slot hole MS SS