Магнет – вентили / Соленоидни клапани/

Магнет вентилите представляват клапан, управляван от магнитна бобина ( соленоид).

В общия случай се извърва едно действие – отваря или затваря потока при задействане на бобината. Притежава сравнително ниска пропускливост (нисък дебит на флуида) при съответното работно налягане.

Нормално отворен или нормално затворен клапан?

Ако вентила, без задействане на бобината не пропуска поток през себе си се означава като ” нормално затворен”. Т.е. необходимо е да подадем електрически сигнал към соленоида за да отвори клапана.

Съответно ако без задействане на бобината, клапана пропуска поток през себе си е ” нормално отворен”. Т.е. необходимо е да подадем електричеси сигнал към соленоида за да затвори клапана.

Обичайно на корпуса на клапана има означение ” N.O” или “N.C.” идентифициращ принципа на работа ” normal open” или “normal closed”.

2/2 или 3/2 схема на работа на клапана?

Магнет вентилите се използат в две основни схеми на работа:

2/2 – означва че има два вход/ изхода с две възможни функции – вход и изход и пуска или спира потока през себе си.

3/2 – означава че има три вход/изхода с две възможни функции – вход, изход и обезвъздушаваш изход ( обикновено през стержена на бобината). В такова изпълнение освен че спира и пуска основния поток през себе си, клапана създава “обезвъздушаваща” връзка между  изхода и обезвъздушаването при отсъствие на управляващ сигнал ( разтоварва налягането след себе си).

Пример:

Клапан 2/2 NC

– няма електрически сигнал – няма проток и връзка между вход и изход.

– има електрически сигнал – има връзка между вход и изход.

– при последващо затваряне, изхода остава под налягане ако флуида не изтича в друга посока.

Клапан 3/2 NC

– няма електрически сигнал – входа е затворен , изхода е свързан с “обезвъздушаването”.

– има електрически сигнал- вход и изход са свързани, обезвъздушаването е затворено.

– при последващо затваряне на входа, се създава връзка между изход и обезвъздушаване. Налягането след клапана се освобождава.