Избор на редуктор – общи понятия и насоки

Подбора на редуктор е свързан с няколко неща които следва да бъдат известни:

– Инсталирана мощност – това означава с каква мощност в Киловати е ел.двигателя.
– Обороти на двигателя.
– Желани изходящи обороти на силовият вал. Измерват се в обороти за минута.
– Желан въртящ момент, получен на силовият вал. Измерва се в Нютон-Метри (NM).
– Монтажна позиция на редуктора.
– Фактор сигурност на редуктора.Отбелзва се в каталожната информация с f.s.

1.Как влияе на подбора инсталираната мощност на мотора?

– тя е в пряка зависимост с габарита (типоразмера) на редуктора и желаният изходящ въртящ момент.

2.Как влияят оборотите на мотора?

– по-високо оборотните мотори ( 2800 оборота например) дават по-нисък въртящ момент а от там е възможно да се куплират с по-малък типоразмер редуктор.

– пряко влияят върху подбора на предавателно отношение а от там и върху желаните изходящи оброти.

3.Как влияят изходящите обороти на силовият вал.

– по-ниските обороти ( респективно по-голямото предавателно число) дават по-голям въртящ момент на силовият вал.

– възможно е поради по-голямо предавателно число да се достигне до нисък фактор сигурност и от там до по-голям габатит на редуктора.

4. Какво е вътящият момент ?

– това е основното което е необходимо да получим от един мотор-редуктор.

– числото в Нютон Метри означава, че ако на силовият вал закрепим перпендикулярно рамо с дължина 1 метър и товар в тази точка с тегло числото в NM/10 . Например 200 NM означава че можем да вдигнем 20 килограма товар разположен на един метър рамо.

5.Какво е значението на монтажната позиция на редуктора?

– за червячните редуктори това е без значение в масовият случай. Те са заредени с масло/смазка която не се влияе от монтажната позиция.

– при друг тип редуктори е неубходимо това да се определи с цел зареждане с оптимално количество масло което да осигурява оптимално смазване и неизхвърляне на масло.

6.Какво е Фактор сигурност на редуктора.

– най-общо това е коефициент който отчита натовареността на редуктора.(комбинацията между инсталирана мощност и предавателно отношние)

– колкото по-вече на брой старт/стоп-а на час има редуктора, толкова по-висок трябва да е фактор сигурност.

– има пряко значение за междусервизното време и живота на предавките на редуктора.

– обикновенно е в зона 1,0-1,3 за линейно работещи не особено натоварени машини,

– 1,3-1,8 за натоварени машини или такива с често спиране и пускане,

– 1,8-2,5 за машини основно работещи  в старт/стоп режим или високо натоварени машини.

-Под 1.0 е възможно , но това означава умишлено съкратен живот на редуктора.

-Над 2,5 означава че редуктора е умишлено или неумишлено преоразмерен.